lnwshop logo

สคริปพิธีกรงานแต่งงาน

โดย เจ้าของร้าน
เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา

สคริปต์พิธีกรงานแต่งงาน

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการเป็นพิธีกร  1. เตรียมลำดับขั้นตอนเรื่องที่จะพูดมาอย่างดี  2. แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมาะสมกับงานเพื่อให้เกียรติผู้ฟัง  3. กิริยาท่าทางและคำพูดให้สุภาพเหมาะสมกับงาน  4. เมื่อเชิญแขกหรือเจ้าภาพขึ้นบนเวทีให้แขกหรือเจ้าภาพยืนกลางทุกคน พิธีกรเดี่ยวให้ยืนด้านซ้ายมือสุด พิธีกรคู่ให้พิธีกรหญิงยืนซ้ายสุด พิธีกรชายยืนขวาสุด  5. ห้ามยืนแทรกแถวของแขกหรือเจ้าภาพโดยเด็ดขาด

……………………………….

ตัวอย่างที่ 1

พิธีกรคู่(ชาย / หญิง )

…………………….

(พิธีกรหญิงยืนด้านซ้ายของพิธีกรชายเสมอ และเมื่อเชิญแขกขึ้นยืนบนเวทีให้พิธีกรทั้งสองแยกกันเพ่ือให้แขกยืนกลางเสมอ)

พิธีกรทั้งคู่เดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับ/ถอนสายบัวท่านผู้ชม พิธีกรหญิงอ่านบทกลอนต่อไปนี้ (ท่องมาให้ได้จะดีที่สุด เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดศรัทธาในตัวผู้พูด)

พิธีกรหญิง :

วันที่หนึ่ง  มกรา  วิวาห์หวาน

เป็นวันงาน  วิวาห์ของ  สองหนุ่มสาว

…………..หนุ่มหน้ามน   คนบ้านเรา

แต่งกับสาว  เจริญศิลป์  ถิ่นเดียวกัน

…………….  คือชื่อ  เธอคนนั้น

ต่างผูกพัน  มั่นรัก  สมัครสมาน

ทั้งสองฝ่าย หมายมั่น วันแต่งงาน

กำหนดการ แต่งกัน  ในวันนี้

จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรสหาย

แขกทั้งหลาย  มาเป็นเกียรติ  เป็นสักขี

เป็นพยาน  แห่งรัก  ด้วยยินดี

ให้รักนี้  จงสุขสม  ภิรมย์ปอง

ได้ครองรัก  ครองเรือน  เหมือนปู่ย่า

เหมือนคุณตา  รักคุณยาย  ไม่มีสอง

ขอให้รัก  จงรื่นรมย์  สมใจปอง

ได้เป็นทอง  แผ่นเดียวกัน  รักมั่นคง

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น

สารพัน  ทรัพย์สินได้    ดังประสงค์

ขอให้รัก  สดชื่น  และยืนยง

รักซื่อตรง  รักยืนยาว  รักเร้าใจ

พิธีกรชาย :

กราบเรียนท่าน……………………………… คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว  และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม ………………………………………ตำแหน่ง………………………………

พิธีกรหญิง :

และดิฉัน……………………….ตำแหน่ง………………………………

พิธีกรชาย :

เราทั้งสองได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรงานมงคลสมรสระหว่าง นางสาว…………………………….. ธิดาของ………………………………………. กับนาย  ………………………………….  บุตรชายของ…………………………………………  และ คุณแม่ …………………………………………..

พิธีกรหญิง :

ท่านที่เคารพค่ะ  การที่หนุ่มสาวจะรักกันและแต่งงานกันได้นั้น  ต้องใช้เวลาจด ๆจ้อง ๆ นานเป็นเดือนเป็นปี  บางคู่ใช้เวลานานถึงสิบปี ยี่สิบปี  จึงตัดสินใจแต่ง  บางคู่ดูไปดูมาเลิกกันไปเลยก็มี  แต่บางคู่แค่สบตากันก็รักกันและแต่งงานกันทันทีเลย  จดจ้องนานเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจไม่ได้แต่ง  แต่งเลยทันทีก็ไม่ดีเพราะอาจเลิกทันทีเหมือนแต่ง     ทราบว่าหนุ่มสาวคู่ที่เรามาร่วมงานคืนนี้ พบรัก และบ่มเพาะความรักมาพอดี  สุกงอมหอมหวาน  งานแต่งวันนี้จึงมีขึ้น

พิธีกรชาย :

บัดนี้ฤกษ์งามยามดีได้มาถึงแล้ว จึงขอเรียนเชิญ……………………………. และคุณแม่……………………….. ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวจูงมือเจ้าสาว ขึ้นเวที และคุณพ่อ……………………… กับ คุณแม่………………… ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจูงมือเจ้าบ่าวขึ้นเวที  ขอเรียนเชิญครับ  ขึ้นมายืนเป็นแถวบนเวทีให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นได้รู้จักครับ  ฝ่ายเจ้าสาวยืนทางซ้ายฝ่ายเจ้าบ่าวยืนทางขวาครับ  ยืนตรงกลางเวทีนะครับ เผื่อจะได้ภาพสวย ๆ

ขอเรียนเชิญท่าน………………………………………….. ประธานในพิธีขึ้นมาเป็นเกียรติบนเวทีด้วยครับ

ให้คุณแม่เจ้าสาวถือเทียนชนวนไว้ และให้คุณพ่อจ้าวบ่าวจุดเทียนชนวน จากนั้นยื่นให้เจ้าสาวถือเทียนชนวน  ส่วนเจ้าบ่าวเข้าช่วยจับประคองเทียนชนวนนั้นยกขึ้นจุดเทียนชัยซึ่งตั้งอยู่บนยอดพาขวัญ

ขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัย ให้พิธีกรอ่านกลอนดังต่อไปนี้

 

พิธีกรหญิง :

จุดเทียนชัย   ไหว้วอน  ขอพรรัก                     ขอพรจาก  กามเทพ  แห่งสวรรค์

ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน                                ให้ผูกพัน  รักใคร่  ไม่จืดจาง

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานรัก                          ให้แน่นหนัก  รื่นรมย์  สมใจหวัง

เติมความรัก  ห่วงใย  ให้พลัง                                      สุขสมหวัง ดั่งฝัน นิรันเทอญฯ

พิธีกรชาย :

ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดำเนินการต่อไปครับ

ประธานในพิธี :

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว   จึงขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นถือแก้วเครื่องดื่มไว้ พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัยเสร็จให้ชูแก้วเครื่องดื่ม  เปล่งเสียงไชยโย  3  ครั้งพร้อมกันนะครับ  …….. เอ้า 1-2-3 ไชยโย ๆ ๆ    เรียนเชิญทุกท่านยกแก้วดื่มอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขความเจริญในชีวิตการครองรักครองเรือนตลอดไป

แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาว…………………..พันธ์ชัย  กับ  คุณ……………อุทัยวัฒน์  คู่บ่าวสาวที่รักกันมากที่สุดคู่หนึ่ง  มากถึงขั้นอยู่ไม่ได้ต้องรีบแต่งในวันนี้ให้ได้  ใครจะห้ามก็ไม่ฟัง  ทั้งนี้เพราะความรักมันสุกงอมนั่นเอง  จึงต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

กระผมนั่งนึกนอนคิดอยู่หลายวันว่าหาอะไรมาฝากคู่บ่าวสาวดี  ในที่สุดก็ได้พบเคล็ดลับที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสำหรับคู่บ่าวสาว  จึงเรียบเรียงนำมาฝากดังนี้

1. เคล็ดลับในการครองรักมี  3  ข้อ คือ

 1. แรกรักเคยคิดถึงกันอย่างไร  นานไปก็ให้คิดถึงกันเหมือนแรกรัก
 2. แรกรักเคยพูดต่อกันอย่างไร  นานไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ให้พูดต่อกันเหมือนแรกรัก
 3. แรกรักเคยปฏิบัติต่อกันอย่างไร  นานเท่าไรก็ให้ปฏิบัติต่อกันเหมือนแรกรัก  เพราะแรกรักน้ำต้มผักยังก็หวาน

2. เคล็ดลับในการครองเรือนมี  4 ข้อคือ

 1. ปิดตาไว้คนละข้าง     ทำทีเป็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในบางเรื่อง
 2. ปิดหูไว้คนละข้าง      ทำทีเป็นได้ยินบ้างบ้างไม่ได้ยินบ้างในบางเรื่อง
 3. ปิดปากไว้คนละครึ่ง  พูดบางเรื่องไม่พูดบางเรื่อง  ที่สำคัญคือต้องพูดถนอมน้ำใจกันเสมอ
 4. เปิดใจให้กว้าง   เพื่อยอมรับและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน ขอบคุณเจ้าภาพที่ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีสมรสครั้งนี้   หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีไม่ไพเราะ นักร้องไม่หวาน อาหารไม่อร่อย คนเสริฟปล่อยให้คอยนาน ก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ ณ โอกาสนี้   ในนามของผู้มาร่วมงานแต่งงานวันนี้ทุกคน ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวจงรักกัน มั่นคง ยืนยาวตลอดไป  มีลูกสาวได้ลูกชายอย่างหมายมั่น  สาระพันทรัพย์สินได้ดังประสงค์  ขอให้รักสดชื่นและยืนยง  รักซื่อตรงรักยืนยาวรักเร้าใจ    และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่ง ดื่มกินให้อิ่มหนำสำราญตามอัธยาศัย ไม่เมาและไม่ได้เต้นหน้าเวทีไม่เลิกราโดยเด็ดขาด

สวัสดี

……………………………

เมื่อประธานจัดงานกล่าวจบและเดินลงจากเวที

พิธีกรหญิง :

อันดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำในการครองรักครองเรือน กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และกล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาว  ขอเรียนเชิญค่ะ

ตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว :

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง  แถมยังได้เป็นดองกับสองหมอ  คือคุณหมอธงชัย  และคุณหมอร่างทอง  พันธ์ชัย อีกด้วย  และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี   3  ข้อง่าย ๆ คือ

 1. พยายามมีลูกเร็ว ๆ เพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกชั้นหนึ่ง
 2. พยายามเจ้าใจกันและกัน
 3. ให้อภัยในความบกพร่องของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาว

ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดังที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

สวัสดี

……………………………..

พิธีกรชาย :

อันดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวครับ

ตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว :

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคน และที่สำคัญได้เป็นดองกับหนึ่งอาจารย์ หนึ่งแม่ค้า  คือท่านอาจารย์วิเศษ และคุณแม่เพ็ญแข  อุทัยวัฒน์  ผมได้มอบลูกสาวผมให้ลูกชายท่านอาจารย์ดูแลแล้วนะครับ  จึงขอฝากท่านอาจารย์กำชับลูกชายให้หมั่นทำการบ้าน ผมอยากอุ้มหลานครับ   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี  3  ข้อ  ง่าย ๆ คือ

 1. ลูกสาวของพ่อคนนี้ พ่อให้แล้วให้เลย  ห้ามนำมาคืนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นได้เห็นดีกัน
 2. รักกันต้องดูแลกัน
 3. มีปัญหาโทร.ปรึกษาพ่อตาหรือแม่ยายทันที…. เบอร์โทร.อยู่ที่ลูกสาวของพ่อ

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาว

ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดั่งที่ตั้งใจ

สวัสดี

…………………………….

พิธีกรหญิง :

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายลงไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนะค่ะ….และอันดับต่อไป…ขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนโชว์ตัวหน้าเวทีเพื่อคอยตอบคำถามของเพื่อน ๆซึ่งคัดส่งมาจากด้านหลังเวที  เขามอบให้พิธีกรถามแทน   ขอถามจ้าวสาวก่อน นะค่ะ  (ปรับใช้ให้เหมาะสม)

ข้อที่  1  ถามว่า…หัวใจคนเรามี 4 ห้อง คุณให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่กี่ห้องค่ะ ?

ตอบ  ให้เขาอยู่ทั้งสี่ห้องนานแล้วค่ะ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  2  ถามว่า…. รักเจ้าบ่าวคนนี้ตั้งแต่ เมื่อไรครับ ?

ตอบ  ตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะมาสู่ขอค่ะ

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  3  ถามว่า รักผู้ชายคนนี้ตรงที่เขาเป็นคนรูปหร่อ หรือรักเพราะเขาเป็นคนใจดีค่ะ ?

ตอบ  ทั้งสองอย่างค่ะ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  4  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้า ถ้าผู้ชายคนนี้ยากจนลง  หัวล้าน พุงพุ้ย นอนกรนเสียงดังสนั่นลั่นบ้าน คุณจะยังรักเขาไหม ?

ตอบ  รักเหมือนเดิมค่ะ

พิธีกรหญิง :

คราวนี้ถามจ้าวบ่าวบ้างนะคะ

ข้อที่  1  ถามว่า เมื่อพบเจ้าสาวครั้งแรกคุณรู้สึกอย่างไร?

ตอบ  ปิ้ง ๆ ๆ ๆ  เลยครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  2  ถามว่า คบหากันกี่ปีจึงตัดสินใจขอแต่งงานครับ ?

ตอบ  ด้อม ๆ มอง ๆ 2  ปี  ส่งยิ้มทักทายถามไถ่ 1  ปี เทียวไล้เทียวขื่อ 1 ปี  รวม  4  ปีครับ

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  3  ถามว่า คุณรักผู้หญิงคนนี้ตรงที่เธอสวยหรือรักเพราะเธอเป็นคนน่ารักคะ?

ตอบ  ทั้งสองอย่างครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  4  ถามว่า เมื่อแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน คุณว่าจริงไหมครับ?

ตอบ  จริงครับ

พิธีกรหญิง :

ข้อที่  5  ถามว่า คุณจะทำอย่างไรให้น้ำต้มผักหวานตลอดไป?

ตอบ  ทำให้เหมือนแรกรักครับ

พิธีกรชาย :

ข้อที่  6  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้าถ้าผู้หญิงคนนี้แก่เกินวัย อ้วน กินจุ ดุเหมือนเสือ  คุณจะยังรักเธอไหม ?

ตอบ  รักแล้วรักเลยครับ

พิธีกรหญิง :

คุณทั้งสองได้ตอบปัญหาทุกข้อแล้ว  ทำนายว่า  ความรักของคุณทั้งสองจะราบรื่น เร้าใจ  จะสร้างหลักฐานได้มั่นคง และร่ำรวยไม่เลิกรา   ฟันธง!

พิธีกรชาย :

อันดับต่อไป ขอเชิญเจ้าบ่าวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน เชิญครับ

เจ้าบ่าว :

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม………………………..  รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอกราบพระคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ และที่สำคัญเมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยลุ้นอยู่ห่าง ๆ  และจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกจะจดจำวันนี้ไว้ตลอดชีวิต  ขอกราบขอบพระคุณพ่อตาที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา  ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลลูกสาวของคุณพ่อคนนี้ให้ดีที่สุด และจะเร่งมือทำโอทีให้มีลูกเร็ว ๆ อย่างที่คุณพ่อต้องการครับผม  ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคน  รักเรายังเหมือนเดิมครับ หากงานแต่งคืนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีตะกุกตะกัก  นักร้องแก่  ร้องเพลงเก่า  สาวหางเครื่องเต้นพอเงิบ ๆ คนเสริบปล่อยให้คอยนาน  อาหารไม่อร่อย กับแก้มน้อยตักทีเดียวหมดจาน เป็นต้น  ก็ต้องขอกราบประทานอภัยเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้   ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการดื่ม กิน ฟังเพลง ชมหางเครื่องเต้น และออกมาเต้นเป็นเพื่อนหางเครื่อง  คืนนี้กลับพร้อมกันนะครับ  สวัสดีครับ

…………………..

พิธีกรหญิง :

ขอเชิญเจ้าสาวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ค่ะ

เจ้าสาว :

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน………………. รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอบพระคุณทุกคำแนะที่ให้  พวกเราจะจดจำและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการครองรักครองเรือนของพวกเราในวันข้างหน้าค่ะ

ขอบกราบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ เมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณพ่อคุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่  และจัดงานแต่งให้ในวันนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้  ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

สวัสดีคะ

………………….

พิธีกรชาย :

สุดท้าย   เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปบนฟลอร์หน้าเวที  เตรียมตัวรำวงนำ  ตามด้วยคู่ของท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ เชิญทุกท่านนะครับ     ดนตรี  นักร้อง นักเต้นพร้อม เริ่มต้นด้วยเพลงรำวง สามเพลงรวดอย่าให้ขาดตอนนะครับ…ทุกอย่างพร้อม  ดนตรีบรรเลงได้เลยครับ

สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ

……………………………………………………

………………………. 

ตัวอย่างที่  2

พิธีกรเดี่ยว

……………………

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที โค้งคำนับท่านผู้ชม อ่านบทกลอนต่อไปนี้ (ท่องมาให้ได้จะดีที่สุด เพื่อให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดศรัทธาในตัวผู้พูด)

วันที่หนึ่ง  มกรา  วิวาห์หวาน

เป็นวันงาน  วิวาห์ของ  สองหนุ่มสาว

…………..หนุ่มหน้ามน   คนบ้านเรา

แต่งกับสาว  ……………  ถิ่นเดียวกัน

…………….  คือชื่อ  เธอคนนั้น

ต่างผูกพัน  มั่นรัก  สมัครสมาน

ทั้งสองฝ่าย หมายมั่น วันแต่งงาน

กำหนดการ แต่งกัน  ในวันนี้

จึงได้เชิญ  ญาติสนิท  มิตรสหาย

แขกทั้งหลาย  มาเป็นเกียรติ  เป็นสักขี

เป็นพยาน  แห่งรัก  ด้วยยินดี

ให้รักนี้  จงสุขสม  ภิรมย์ปอง

ได้ครองรัก  ครองเรือน  เหมือนปู่ย่า

เหมือนคุณตา  รักคุณยาย  ไม่มีสอง

ขอให้รัก  จงรื่นรมย์  สมใจปอง

ได้เป็นทอง  แผ่นเดียวกัน  รักมั่นคง

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น

สารพัน  ทรัพย์สินได้    ดังประสงค์

ขอให้รัก  สดชื่น  และยืนยง

รักซื่อตรง  รักยืนยาว  รักเร้าใจ

กราบเรียนท่าน……………………………… คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาว  และแขกผู้มีเกียรติ  ที่เคารพรักทุกท่านกระผม …………………………………………………………………………………………………………… ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรงานมงคลสมรสระหว่าง นางสาว…………………………….. ธิดาของ………………………………….. กับนาย  ……………………….  บุตรชายของ………………………………………………………

ท่านที่เคารพครับ  การที่หนุ่มสาวจะรักกันและแต่งงานกันได้นั้น  ต้องใช้เวลาจด ๆจ้อง ๆ นานเป็นเดือนเป็นปี  บางคู่ใช้เวลานานถึงสิบปี ยี่สิบปี  จึงตัดสินใจแต่ง  บางคู่ดูไปดูมาเลิกกันไปเลยก็มี  แต่บางคู่แค่สบตากันก็รักกันและแต่งงานกันทันทีเลย  จดจ้องนานเกินไปก็ไม่ดีเพราะอาจไม่ได้แต่ง  แต่งเลยทันทีก็ไม่ดีเพราะอาจเลิกทันทีเหมือนแต่ง     ทราบว่าหนุ่มสาวคู่ที่เรามาร่วมงานคืนนี้ พบรัก และบ่มเพาะความรักมาพอดี  สุกงอมหอมหวาน…งานแต่งวันนี้จึงมีขึ้น

บัดนี้ฤกษ์งามยามดีได้มาถึงแล้ว จึงขอเรียนเชิญ…………………………………………………….. ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวจูงมือเจ้าสาว ขึ้นเวที และ…………………. คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวจูงมือเจ้าบ่าวขึ้นเวที  ขอเรียนเชิญครับ  ขึ้นมายืนเป็นแถวบนเวทีให้แขกผู้มีเกียรติได้เห็นได้รู้จักครับ  ฝ่ายเจ้าสาวยืนทางซ้ายฝ่ายเจ้าบ่าวยืนทางขวาครับ  ยืนตรงกลางเวทีนะครับ เผื่อจะได้ภาพสวย ๆ

ขอเรียนเชิญท่าน………………………………………….. ประธานในพิธีขึ้นมาเป็นเกียรติบนเวทีด้วยครับ  ให้คุณแม่เจ้าสาวถือเทียนชนวนไว้ และให้คุณพ่อจ้าวบ่าวจุดเทียนชนวน จากนั้นยื่นให้เจ้าสาวถือเทียนชนวน  ส่วนเจ้าบ่าวเข้าช่วยจับประคองเทียนชนวนนั้นยกขึ้นจุดเทียนชัยซึ่งตั้งอยู่บนยอดพาขวัญ และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นครับ

ขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัย ให้พิธีกรเลือกอ่านกลอนดังต่อไปนี้

(1)

จุดเทียนชัย   ไหว้วอน  ขอพรรัก                     ขอพรจาก  กามเทพ  แห่งสวรรค์

ผู้แผลงศร  ใส่หญิงชาย  ให้รักกัน                                ให้ผูกพัน  รักใคร่  ไม่จืดจาง

ขอได้โปรด  ดลบันดาล  ประทานรัก                          ให้แน่นหนัก  รื่นรมย์  สมใจหวัง

เติมความรัก  ห่วงใย  ให้พลัง                                      สุขสมหวัง ดั่งฝัน นิรันเทอญฯ

…………………………………………………………………………………………….

(หรือ2)

จุดเทียนชัย   กราบกราน  ท่านกามเทพ           ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์

ตามที่ท่าน  แผลงศรให้  เรารักกัน                   โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ

บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว                  ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน

โปรดประทาน  ความสุขให้  ได้เป็นทุน         เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น               สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน

ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน                         รักผูกพัน   สุขสมหวัง ดั่งตั้งใจ

………………………………………………………

(หรือ3)

จุดเทียนชัย   กราบกราน  ท่านกามเทพ   ผู้ทรงเสพ  กามสุข  บนสวรรค์

ตามที่ท่าน  แผลงศรให้ เรารักกัน                    โปรดรับการ  คารวะ  ขอบพระคุณ

บัดนี้เรา  ได้แต่งงาน  ด้วยกันแล้ว                   ด้วยแน่แน่ว  ในรักมั่น  ท่านอุดหนุน

โปรดประทาน  ความสุขให้  ได้เป็นทุน         เพิ่มไออุ่น  เติมรักให้  ห่วงใยกัน

มีลูกหญิง  ได้ลูกชาย  อย่างหมายมั่น      สารพัน  ทรัพย์สินได้   ดังใฝ่ฝัน

ให้เราสอง  ครองคู่  อยู่ด้วยกัน                         รักผูกพัน   ทุกชาติ  ไม่คลาดคลา

มีอายุ  ยืนยาว  จนเฒ่าแก่                                 ได้ดูแล  กันและกัน  ดังปรารถนา

ขอให้รัก  คงมั่น  ดั่งสัญญา                              ไปจนกว่า  ฟ้าสิ้น  ดินมลาย

………………………………………………………….

พิธีกรพูดต่อ ….ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดำเนินการต่อไปครับ

บทของประธานในพิธี

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว   จึงขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนถือแก้วเครื่องดื่มไว้ พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจุดเทียนชัยเสร็จให้ชูแก้วเครื่องดื่ม  เปล่งเสียงไชยโย  3  ครั้งพร้อมกันนะครับ  …….. เอ้า 1-2-3 ไชยโย ๆ ๆ    เรียนเชิญทุกท่านยกแก้วดื่มอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความสุขความเจริญในชีวิตการครองรักครองเรือนตลอดไป …และขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งดื่มกินตามอัธยาศัยครับ

แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาว…………………………………..  กับ  คุณ………………………….  คู่บ่าวสาวที่รักกันมากที่สุดคู่หนึ่ง  มากถึงขั้นอยู่ไม่ได้ต้องรีบแต่งในวันนี้ให้ได้  ใครจะห้ามก็ไม่ฟัง  ทั้งนี้เพราะความรักมันสุกงอมนั่นเอง  จึงต้องขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ข้อแนะนำในการครองรักครองเรือน

-ผู้ชายส่วนใหญ่มักเป็นคนลืมง่าย จึงมีข้อแนะนำสำหรับเจ้าบ่าว  3  ข้อ คือ

 1. แรกรักเคยคิดอย่างไร  นานไปก็ให้คิดเหมือนแรกรัก
 2. แรกรักเคยพูดว่าอย่างไร  นานไปก็ให้พูดเหมือนแรกรัก
 3. แรกรักเคยทำอย่างไร  นานไปก็ให้ทำเหมือนแรกรัก  เพราะแรกรักน้ำต้มผักก็หวาน

-ผู้หญิงส่วนมากเป็นคนที่มักคิดเล็ก คิดน้อย จึงมีข้อแนะนำสำหรับเจ้าสาว 3  ข้อ  คือ

 1. ให้รักเคารพนับถือและปฏิบัติต่อพ่อแม่และญาติพี่น้องฝ่ายสามีเสมือนพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเอง
 2. จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย  ถ้าแยกครบครัวแล้วก็ต้องเป็นผู้จัดการบ้าน แบ่งงานกันให้เรียบร้อย
 3. ไม่เอาเรื่องในบ้านไปพูดนอกบ้านและไม่เอาเรื่องนอกบ้านมาพูดในบ้าน

และเพื่อความสงบสุขของทุกคนครอบครัว จึงมีข้อแนะนำสำหรับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 3  ข้อคือ

 1. ปิดตาไว้คนละข้าง    ด้วยการทำเป็นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างในบางเรื่อง
 2. ปิดหูไว้คนละข้าง      ด้วยการทำเป็นได้ยินบ้างบ้างไม่ได้ยินบ้างในบางเรื่อง
 3. เปิดใจให้กว้างที่สุด   เพื่อยอมรับและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน ขอบคุณเจ้าภาพที่ให้

เกียรติเป็นประธานในพิธีสมรสครั้งนี้   หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องเช่น ดนตรีไม่ไพเราะ นักร้องไม่หวาน อาหารไม่อร่อย คนเสริฟปล่อยให้คอยนาน ก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ ณ โอกาสนี้   ในนามของผู้มาร่วมงานแต่งงานวันนี้ทุกคน ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวจงรักกัน มั่นคง ยืนยาวตลอดไป  มีลูกสาวได้ลูกชายดังที่ปรารถนา  การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา  สุขหรรษาตอดไป   และขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่ง ดื่มกินให้อิ่มหนำสำราญตามอัธยาศัย ไม่เมาและไม่ได้เต้นหน้าเวทีไม่เลิกราโดยเด็ดขาด

สวัสดี

เมื่อประธานจัดงานกล่าวจบเดินลงจาเวที  ….. พิธีกรพูด………………  อันดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำในการครองรักครองเรือน กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน และกล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาว  ขอเรียนเชิญครับ

บทของตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าว

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ลูกสาวเพิ่มมาอีกคนหนึ่ง  แถมยังได้เป็นดองกับสองหมอ  คือคุณหมอธงชัย  และคุณหมอร่างทอง  พันธ์ชัย อีกด้วย  และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี   3  ข้อง่าย ๆ คือ

 1. พยายามมีลูกเร็ว ๆ เพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกชั้นหนึ่ง
 2. พยายามเจ้าใจกันและกัน
 3. ให้อภัยในความบกพร่องของกันและกัน

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาว

ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดังที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

สวัสดี

พิธีกรพูด …อันดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวครับ

บทของตัวแทนพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว

เรียนท่านประธานจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผมรู้สึกดีใจมากที่จะได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคน และที่สำคัญได้เป็นดองกับ…………………………………..  ผมได้มอบลูกสาวผมให้ลูกชายท่านดูแลแล้วนะครับ  จึงขอฝากท่านกำชับลูกชายให้หมั่นทำการบ้าน ผมอยากอุ้มหลานครับ   รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้ คำแนะนำในการครองรักครองเรือนมี  3  ข้อ  ง่าย ๆ คือ

 1. ลูกสาวของพ่อคนนี้ พ่อให้แล้วให้เลย  ห้ามนำมาคืนโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นได้เห็นดีกัน
 2. รักกันต้องดูแลกัน
 3. มีปัญหาโทร.ปรึกษาพ่อตาหรือแม่ยายทันที…. เบอร์โทร.อยู่ที่ลูกสาวของพ่อ

ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขออวยพรให้คู่บ่าวสาว

ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือนดั่งที่ตั้งใจ

สวัสดี

พิธีพูด ..ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายลงไปพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ….และอันดับต่อไป…ขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนโชว์ตัวหน้าเวทีครับ  …คอยตอบคำถามของเพื่อน ๆซึ่งคัดส่งมาจากด้านหลังเวที  เขามอบให้พิธีกรถามแทน   ขอถามจ้าวสาวก่อน นะครับ  (ปรับใช้ให้เหมาะสม)

ข้อที่  1  ถามว่า…หัวใจคนเรามี 4 ห้อง คุณให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่กี่ห้องครับ ?

ตอบ  ให้เขาอยู่ทั้งสี่ห้องนานแล้วค่ะ

ข้อที่  2  ถามว่า…. รักเจ้าบ่าวคนนี้ตั้งแต่ เมื่อไรครับ ?

ตอบ  ตั้งแต่วันที่เขาบอกว่าจะมาสู่ขอค่ะ

ข้อที่  3  ถามว่า รักผู้ชายคนนี้ตรงที่เขาเป็นคนรูปหร่อ หรือรักเพราะเขาเป็นคนใจดีครับ ?

ตอบ  ทั้งสองอย่างค่ะ

ข้อที่  4  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้า ถ้าผู้ชายคนนี้ยากจนลง  หัวล้าน พุงพุ้ย นอนกรนเสียงดังสนั่นลั่นบ้าน คุณจะยังรักเขาไหม ?

ตอบ  รักเหมือนเดิมค่ะ

คราวนี้ถามจ้าวบ่าวบ้าง

ข้อที่  1  ถามว่า เมื่อพบเจ้าสาวครั้งแรกคุณรู้สึกอย่างไร?

ตอบ  ปิ้ง ๆ ๆ ๆ  เลยครับ

ข้อที่  2  ถามว่า คบหากันกี่ปีจึงตัดสินใจขอแต่งงาน ?

ตอบ  ด้อม ๆ มอง ๆ 2  ปี  ส่งยิ้มทักทายถามไถ่ 1  ปี เทียวไล้เทียวขื่อ 1 ปี  รวม  4  ปีครับ

ข้อที่  3  ถามว่า คุณรักผู้หญิงคนนี้ตรงที่เธอสวยหรือรักเพราะเธอเป็นคนน่ารักครับ?

ตอบ  ทั้งสองอย่างครับ

ข้อที่  4  ถามว่า เมื่อแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน คุณว่าจริงไหมครับ?

ตอบ  จริงครับ

ข้อที่  5  ถามว่า คุณจะทำอย่างไรให้น้ำต้มผักหวานตลอดไป?

ตอบ  ทำให้เหมือนแรกรักครับ

ข้อที่  6  ถามว่า ต่อไปวันข้างหน้าถ้าผู้หญิงคนนี้แก่เกินวัย อ้วน กินจุ ดุเหมือนเสือ  คุณจะยังรักเธอไหม ?

ตอบ  รักแล้วรักเลยครับ

พิธีกรพูดต่อ………..คุณทั้งสองได้ตอบปัญหาทุกข้อแล้ว  ทำนายว่า  ความรักของคุณทั้งสองจะราบรื่น เร้าใจ  จะสร้างหลักฐานได้มั่นคง และร่ำรวยไม่เลิกรา   ฟันธง!

พิธีกรพูด อันดับต่อไป….ขอเชิญเจ้าบ่าวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน เชิญครับ

บทของเจ้าบ่าว

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม……………………….. รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอกราบพระคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ และที่สำคัญเมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยลุ้นอยู่ห่าง ๆ  และจัดงานแต่งงานให้อย่างยิ่งใหญ่ ลูกจะจดจำวันนี้ไว้ตลอดชีวิต  ขอกราบขอบพระคุณพ่อตาที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา  ผมสัญญาว่าจะรักและดูแลลูกสาวของคุณพ่อคนนี้ให้ดีที่สุด และจะเร่งมือทำโอทีให้มีลูกเร็ว ๆ เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของเรา  ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคน  รักเรายังเหมือนเดิม ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ นะครับ    สวัสดีครับ

พิธีกรพูดต่อ……….ขอเชิญเจ้าสาวกล่าวแนะนำตัว แสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน ครับ

บทของเจ้าสาว

เรียนท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่   และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน………………………………… รู้สึกดีใจมากที่มีวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายสละเวลามาร่วมงานครั้งนี้  ขอบพระคุณทุกคำแนะที่ให้  พวกเราจะจดจำและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการครองรักครองเรือนของพวกเราในวันข้างหน้าค่ะ

ขอบกราบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่  ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนจนสุดความสามารถ เมื่อถึงคราวมีคู่ครอง  คุณพ่อคุณแม่ก็ให้อิสระในการเลือกคู่  และจัดงานแต่งให้ในวันนี้ ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณามาร่วมงาน  ขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้  ขอให้ทุกท่านมีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

สวัสดีคะ

พิธีกรพูดต่อว่า……..สุดท้าย   เชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงไปบนฟลอร์หน้าเวที  เตรียมตัวรำวงนำ  ตามด้วยคู่ของท่านประธานจัดงาน คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครั้งนี้ เชิญทุกท่านนะครับ     ดนตรี  นักร้อง นักเต้นพร้อม เริ่มต้นด้วยเพลงรำวง สามเพลงรวดอย่าให้ขาดตอนนะครับ…ทุกอย่างพร้อม  ดนตรีบรรเลงได้เลยครับ

สวัสดีครับ

 Share :

Member

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม79,158 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด58,839 ครั้ง
เปิดร้าน23 ก.พ. 2555
ร้านค้าอัพเดท14 ก.พ. 2559

CONTACT US

082-3451589
Go to Top